Transfer know-how w ramach Grupy CFH

CST jest częścią działającej na całym świecie grupy CFH, jednego z liderów innowacji w dziedzinie systemów wentylacyjnych dla międzynarodowego górnictwa i drążenia tuneli. Poprzez swoją strukturę holdingową grupa optymalnie połączyła kompetencje swoich spółek zależnych i stowarzyszonych. Wszechstronne doświadczenie CST w zakresie drążenia tuneli i górnictwa uzupełnia w szczególności transfer know-how z naszymi siostrzanymi firmami.

Grupa CFH, z siedzibą w regionie metropolitalnym Zagłębia Ruhry, oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie czystego powietrza i bezpieczeństwa pracy. Międzynarodowa działalność Grupy Kapitałowej opiera się na trzech podstawowych standardach: stałej jakości, wszechstronnym know-how i najnowocześniejszej technologii.

Więcej informacji na temat holdingu można znaleźć na stronie głównej Grupy CFH.